ของไหว้ตรุษจีนเรื่องน่ารู้

ของไหว้ตรุษจีน ปีนี้ ไหว้หมู เพิ่มสิริมงคล มั่ง มี ศรี สุข ตลอดปีชวด 2020

ของไหว้ตรุษจีน สำหรับ ใน วัน ตรุษจีน นั้น จะ มี การ เตรียม ของไหว้ แบ่ง เป็น เนื้อสัตว์ ผลไม้ ขนมหวาน กับข้าวคาว กับข้าวเจ อย่างละ 3 หรือ 5 ชนิด สุรา น้ำชา ข้าวสวย และ กระดาษ เงิน- กระดาษ ทอง ประเภท ต่าง ๆ โดย จะ จัด เรียง ตาม ลำดับ ความ สำคัญ ตาม ชนิด ของ อาหาร ซึ่ง จะ มี เสียง เรียก พ้อง กับ เสียง ของ คำ มงคล และ ผลไม้ ที่ ขาด ไม่ได้ บน โต๊ะ ไหว้ ก็ คือ ส้ม มหา มงคล สี ทอง ที่ ชาวจีน เรียก ว่า ส้ม ไต่ กิก เพราะ มี ความ หมาย หมาย ถึง ความ สวัสดี มงคล อย่างยิ่ง

ของไหว้ตรุษจีน

ของไหว้ตรุษจีน หมู หมาย ถึง เป็น อาหาร มงคล ให้ ความ อุดม สมบูรณ์ มี กิน มี ใช้

ของไหว้ตรุษจีน ของไหว้ตรุษจีน

บั๋นจึง ข้าว ต้ม ญวน ไส้ ทะ ลัก เป็น หนึ่ง ใน ของไหว้ ช่วง เทศกาล ตรุษจีน หรือ ตรุษเวียดนาม นิยม ทำ ขึ้น เพื่อ ไหว้ สิ่ง ศักดิ์ สิทธิ ไหว้ บรรพบุรุษ หรือ มอบ ให้ เป็น ของ ขวัญ ของ ฝาก ช่วง เทศกาล ตรุษเวียดนาม

ของไหว้ตรุษจีน ของไหว้ตรุษจีน

สำหรับ Bánh Chưng (แบ๋งห์ จึง) หรือ บั๋นจึง ข้าว ต้ม หมู หรือ ข้าว ต้ม ญวน ใช้ ส่วน ประกอบ หลัก ได้ แก่ ข้าวเหนียว ถั่วเขียวซีกนึ่งและตำจนละเอียด เนื้อหมู เนื้อสามชั้น หอมแดง พริกไทย เกลือ ใบตอง ตอกไม้ไผ่ เมื่อ ห่อ บั๋นจึง เสร็จ เรียบ ร้อย แล้ว นำ ไป ต้ม ใน น้ำ เดือด 16 ชั่วโมง ใช้ ฟืน เป็น เชื้อ เพลิง เป็น อาหาร ที่ อร่อย รส ชาติ ทาน ง่าย เนื้อข้าว จะ นุ่ม หอม กลิ่น เครื่อง เทศ และใบตอง

ของไหว้ตรุษจีน ของไหว้ตรุษจีน

หมูยอ เป็น อาหาร อีก หนึ่ง ประเภท ที่ นิยม นำ มา เป็น ของไหว้ ใน ชุด อาหาร คาว เนื่อง จาก หมูยอ เป็น อาหาร ที่ ทาน ง่าย รสชาติ กลม กล่อม เก็บ ไว้ ได้ สามารถ ทยอย ทาน ที่ ละ น้อย ๆ ได้ ไม่ จำ เป็น ต้อง ทาน ให้ หมด ใน ครั้ง เดียว หมูยอ ที่ ได้ รับ ความ นิยม มี สอง แบบ  คือ หมูยอหมู หรือ หมูยอ พริกไทย และ หมูยอหนัง เป็น สูตร ต้นตำรับ ของ ชาว เวียดนาม จึง เป็น ที่ นิยม กัน อย่าง แพร่ หลาย ใน การ ไหว้  หรือ มอบ ให้ ญาติ ผู้ใหญ่ ใน ช่วง เทศกาล ตรุษจีน

ของไหว้ตรุษจีน

ของไหว้ตรุษจีน ขาหมู เวียดนาม เป็น เมนูที่ได้รับความนิยม ด้วยรสสัมผัสที่กรุบกรอบ หอมกลิ่นเครื่องเทศ นำมาโดยพริกไทย กลมกล่อมทุกครั้งที่ได้ลิ้มลอง เป็นเมนูที่เหมาะแก่การนำมาไหว้สิงศักดิ์สิทธิ์ บรรพบุรุษในช่วงเทศกาลไหว้เป็นอย่างยิ่ง

ของไหว้ตรุษจีน

ของไหว้ตรุษจีน ที่หาทานได้ยากนั้นก็คือ หมูหิมะ เนื้อหมูเแน่นๆรสชาติอร่อย แทรกด้วยเจลลี่หมูบอกเลยว่าไม่ควรพลาด นำมาไหว้ขอพรทำให้ที่รับความสุขกันทั้งครอบครัว

ของไหว้ตรุษจีน

หลากหลาย ของไหว้ตรุษจีน ตรุษเวียดนามที่เราคัดสรรมาไว้พร้อมสำหรับทุกครอบครัว นำไปมอบให้ญาติผู้ใหญ่ คนสำคัญก็ลงตัว

สั่งจองได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ด่วนมีจำนวนจำกัด

ร้านหมูยอแม่ถ้วน โทร 042 422 884

และร้านอาหาร กาเฟเวียด โทร. 085 824 2356

FB CAPHEVIET. Nk

ของไหว้ตรุษจีน

ชมคลิปวิธีการทำข้าวต้มญวนไส้ทะลัก(บั๋นจึง) 

เมนูแนะนำ Coffee Egg 

829 บังไฟพญานาค

Add a Comment