บัวแดง redlotus ที่ ถ่าย รูป สุด ชิว ได้ถ่ายรูปกับ บัวแดง

หาก คุณ เป็น อีก หนึ่ง คน ที่ มี โอกาส มา เยือน จังหวัด หนองคาย ขอ แนะ นำ ว่า คุณ ต้อง ไม่ พลาด ไป ชม ความ งด งาม ของ วัง บัวแดง redlotus ตั้ง อยู่ บ้าน ไผ่ สี ทอง ตำ บล เวียง คุก อำ เภอ เมือง หนองคาย จังหวัด หนองคาย มี ลักษณะ เป็น หนอง น้ำ ธรรม ชาติ ขนาด ใหญ่ ที่ มี ขนาด 3 พัน ไร่ โดย ประ มาณ ดอก ดอก บัว สี ชม พู บาน ต้อน รับ ผู้ ที่ ชื่น ชอบ การ ถ่าย ภาพ ธรรม ชาติ มา ที่ นี่ รับ รอง ว่า ไม่ ผิด หวัง 

บัวแดง Redlotus

บัวแดง Redlotus

เพราะ จะ ได้ พบ กับ ดอก บัว สี สด บาน สะ พรั่ง มอง ไป สุด ปลาย ตา ก็ จะ พบ เจอ แต่ ธรรม ชาติ ที่ สวย งาม โดย มี ฉาก หลัง เป็น ทิว ไม้ สี เขียว ชอุ่ม การ ชม ดอก บัว แดง สามารถ ชม ได้ จาก ทั้ง บน ฝั่ง หรือ จะ นั่ง เรือ ไป ยัง จุด ชม ดอก บัว แดง ที่ ถูก สร้าง ขึ้น เป็น เรือน แพ เหนือ หนอง น้ำ โดย บัว แดง จะ มี เฉพาะ ช่วง เดือน พฤศจิกายน ถึง ประมาณ เดือน เมษายน 

บัวแดง Redlotus

บัวแดง Redlotus

ช่วง เวลา ชม ดอก บัว ที่ สวย งาม ต้อง เป็น ช่วง อากาศ เย็น คือ ตั้ง แต่ เช้า มืด จน ถึง 10.00 . โดย จะ มี เรือ ของ ชาว บ้าน กว่า 10 ลำ ไว้ คอย บริการ นักท่อง เที่ยว ราคา เริ่ม ที่ 100 บาท ต่อ 1 ลำ เรือ 1 ลำ สามารถ นั่ง ได้ 6-7 คน ราย ได้ ชาว บ้าน จะ แบ่ง ไว้ ส่วน หนึ่ง เพื่อ ใช้ ใน การ จัด การ พื้น ที่ ถ้า ไป แต่ เช้า จะ เห็น นก เป็ด น้ำ นก กระ ยาง  นอก จาก ดอก บัว หลาก สี แล้ว ที่ นี่ ยัง อุดม ไป ด้วย 

บัวแดง Redlotus

บัวแดง Redlotus

การเดินทางห่างจากตัวเมืองไป 18 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 20 นาที ขับตามทางหลวงหมายเลข 242 แล้วเลี้ยวซ้ายตามทางหลวงชนบทหนองคาย 3187 c]t 3079 ก็ถึงจุดหมายสามารถไปชมความงามได้แล้ว

บัวแดง Redlotus

บัวแดง Redlotus

บัวแดง Redlotus

แผนที่ 

คลิกชมคลิป

เดินเที่ยวถนนคนเดิน ตลาดแคมของ @หนองคาย

#วังบัวแดง #เวียงคุก #หนองคาย #ถ่ายรูป  #ร้านอาหาร #กาเฟเวียด #ท่าเสด็จ