คริสต์มาสอีฟ  (Christmas Eve) ตามวัฒนธรรมตะวันตกโดยทั่วไปคือ วันที่ 24 ธันวาคม ของทุกปี ตามระบบปฏิทินสมัยใหม่ ความหมายจริงคือ เย็นแรกของวันคริสต์มาส ซึ่งมีการเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึง การประสูติของพระเยซู

โดยในวันนี้ ชาวคริสต์จำนวนมากจะเดินทางไปร่วมพิธีนมัสการ ตามโบสถ์คาทอลิค ทำกันในเวลาเที่ยงคืน หรือที่ทางเยอรมนีเรียกว่าไวฮนาคท” (Weihnacht) หรือมีความหมายเดียวกันกับคำว่า “White Christmas” ซึ่งถือว่าเป็นคืนอันศักดิ์สิทธิ์

ตามตำนานเล่าว่า ช่วงเวลาที่พระเยซูประสูติ เหล่าบรรดาโหราจารย์ได้มองเห็นดาวลักษณะพิเศษดวงหนึ่งที่มีความสุกสว่างกว่าดาวทั่วไปปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเป็นที่น่าอัศจรรย์ 

พวกเขาจึงดั้นด้นติดตามดาวดวงนั้นจนไปพบกับสถานที่ประสูติของพระเยซู นับแต่นั้นมาชาวคริสต์ถือว่าดาวคือสัญลักษณ์ของการเสด็จลงมาประสูติบนโลกมนุษย์ของพระเยซู เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญครั้งดังกล่าว

ร้านอาหารกาเฟเวียด หนองคาย ร่วมกันจัดกิจกรรม “เทศกาลถ่ายรูปกับดาว 2020” ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ 2020 พร้อมประดับตกแต่งร้านด้วยดาว  และไฟแอลอีดี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพประทับใจในช่วงบรรยากาศเทศกาลแห่งความสุขในปีนี้