บั๋นจึง ข้าวต้มญวนไส้ทะลัก

บั๋นจึง ข้าวต้มญวนไส้ทะลัก ใช้ข้าวประชารัฐรักสามัคคี @หนองคาย

บั๋นจึง ข้าวต้มญวนไส้ทะลัก รสชาติ กลมกล่อม กับ ไส้ แน่น ๆ ไม่ ควร พลาด กับ ความ อร่อย ใน แบบ ต้นตำหรับ

บั๋นจึง ข้าวต้ม ญวน ภูมิ ปัญญา ที่ สืบ ทอด มา อย่าง ยาว นาน ความ อร่อย ที่ ส่ง ต่อ จาก รุ่น สู่ รุ่น ใน ถาด เซ่น ไหว้ บรรพบุรุษช่วง สิ่ง ศักดิ์สิทธ หรือ มอบ เป็น ของ ขวัญ ใน ช่วง ตรุษ เต๊ต ประเพณี ของ ครอบ ครัว คน เวียด นาม มี ขนม หนึ่ง อย่าง ที่ ขาด ไม่ ได้ คือ “ บั๋น จึง แบ๊งห์ จึง หรือ ขนม ข้าว ต้ม มัด ใหญ่ ซึ่ง การ ที่ สมาชิก ทุก คน นั่ง ร่วม กัน ห่อ บั๋น จึง ถือ เป็น เอก ลักษณ์ วัฒธนธรรม อัน ล้ำ ค่า และ เป็น ความ ทรง จำ ของ ชาว เวียดนาม หลาย คน โดย เฉพาะ ผู้ ที่ อาศัย ใน ต่าง ประเทศ 

บั๋นจึง ข้าวต้มญวนไส้ทะลัก

ชาว เวียด นาม ที่ อพยพ มา อาศัย อยู่ ที่ จังหวัด หนองคาย ได้ สืบ ทอด การ ทำ บั๋น จึง ใน ช่วง เทศ การ ตรุษ เวียดนาม นิยม ห่อ เป็น สี่ เหลี่ยม และ แบบ แท่ง กลม ยาว โดย ห่อ ข้าว เหนียว อย่าง ดี ถั่ว เขียว ผา ซีก นึ่ง สุก ปรุง รส หอม แดง ซอย เนื้อ หมู ติด มัน หมัก ด้วย ซอส ปรุง รส พริก ไทย ห่อ ด้วย ใบ ตอง รัด ด้วย ตอก ไม้ ไผ่ และ เชือก 

บั๋นจึง ข้าวต้มญวนไส้ทะลักบั๋นจึง ข้าวต้มญวนไส้ทะลัก

หลัง จาก ห่อ เสร็จ นำ บั๋น จึง เรียง ใน หม้อ หรือ ถัง ขนาด ใหญ่ เติม น้ำ สะอาด จน ท่วม ห่อ ข้าว ต้ม ใช้ ฟืน เป็น เชื้อ เพลิง ไฟ ปาน กลาง เลี้ยง ระดับ ความ ร้อน ให้ คง ที่ ต้น ใน น้ำ เดือด 16 ชั่ว โมง น้ำ ออก มา ล้าง ใน น้ำ สะอาด อีก ครั้ง ผึ่ง ให้ สะเด็ด น้ำ นำ มา รับ ประทาน ได้ เก็บ รักษา ใน อุณหภูมิ ปกติ 7 วัน และ เก็บ ใน ตู้เย็น ได้ 45 วัน

บั๋นจึง ข้าวต้มญวนไส้ทะลัก

บั๋น จึง ข้าว ต้ม ญวน ไส้ ทะลัก เข้า ร่วม รณรงค์ โครง การ “ คน หนองคาย กิน ข้าว หนองคาย กับ ผู้ว่าฯ รณชัย จิตรวิเศษ และ หน่วย งาน ใน สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจำกัด โรง สี ไฟ ชัย ธนา สิน เจริญ และ เกษตรกร นา แปลง ใหญ่ จังหวัด หนองคาย 

ข้าวประชารัฐรักสามัคคี @หนองคาย  ข้าวประชารัฐรักสามัคคี @หนองคาย

โดย ได้ นำ ข้าว เหนียว กข 6 ข้าว ใน โครง การ คน หนองคาย กิน ข้าว หนองคาย มา ใช้ ใน การ ผลิต บั๋น จึง เพื่อ เป็น การ โปรโมท ข้าว ของ จังหวัด หนองคาย โดย ผสม กับ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ใน การ ผลิต บั๋นจึง ที่ สืบ ทอด มากว่า 40 ปี และ ยัง คง รักษา กระบวน การ ผลิต แบบ โบราณ ไว้ อย่าง ดี 

บั๋นจึง ข้าวต้มญวนไส้ทะลัก

สำหรับ ท่าน ใด มี ความ ประสงค์ อยาก ทาน บั๋นจึง 

ติดต่อ สั่ง ซื้อ ได้ ที่ ร้าน หมูยอแม่ถ้วน , ร้านอาหาร กาเฟเวียด จังหวัด หนองคาย

โทร ศัพท์ 083-4588885, 042-422884

ผลิต ใน จำนวน จำกัด โปรด สั่ง จอง ล่วง หน้า ตาม รอบ ผลิต )

ข้าวประชารัฐรักสามัคคี @หนองคาย

สำหรับ ท่าน ใด มี ความ ประสงค์ อยาก สนับ สนุน ข้าว ใน โครงการ คน หนองคาย กิน ข้าว หนองคาย ซึ่ง เป็น โครงการ ที่ ช่วย ให้ เกษตรกร มี รายได้ เพิ่ม ขึ้น สามารถ ขาย ข้าว คุณภาพ ให้ กับ โรงสี ใน ราคา สูง และ โรง สี นำ ข้าว ใน โครง การ มา จำหน่าย ใน ราคา ถูก กว่า ท้อง ตลาด ผู้ ซื้อ ข้าว ได้ ประ โยชน์ ผู้ขาย ข้าว มี กำไร มากขึ้น เกษตรกร ยิ้ม ได้ ผู้บริโภค ได้ทาน ข้าว คุณภาพ ของ จังหวัด ปลูก และ ดูแล โดย คน หนองคาย อย่าง แท้ จริง 

🌾ข้าวหอมมะลิ 105 ถุงละ 5 กก. ราคา 250฿

สั่งซื้อได้ที่ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด จังหวัดหนองคาย

โทรศัพท์ 080-4024684 (คุณกุ้ง)

วิธีสั่งซื้อและสั่งจอง

🌟บั๋นจึงไส้ทะลัก ราคา 120บาท

(เฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้เท่านั้น)

🌟ชุดไหว้หมูยอ ราคาเริ่มต้น 100 บาท

หมูยอ แหนมส้ม ขาหมู หมูหนาว

*ขนาดใหญ่ไซด์พิเศษ 

**สำหรับไหว้หรือมอบให้ลูกค้า มอบให้ญาติผู้ใหญ่

วิธีสั่งซื้อและสั่งจอง

1.ช่องทางการสั่งจอง

สั่งจองหน้าร้านอาหารกาเฟเวียด ตลาดท่าเสด็จ โทรศัพท์ 085 824 2356

สั่งจองหน้าร้านหมูยอแม่ถ้วน หน้าวัดลำดวน และหน้าวัดศรีคุณเมือง โทรศัพท์ 042-422884

สั่งซื้อผ่าน Inbox : m.me/capheviet.nk

2.มัดจำ และแจ้งวันรับสินค้า

3.รับสินค้าในวันที่แจ้งกับทางร้าน หรือจัดส่งในต่างจังหวัด

หมายเหตุ การจัดส่งทางบริษัทเคอรี่

สินค้าจำหน่ายพร้อมทาน เปิดสั่งจองตั้งแต่วันนี้– 20 มกราคม 2563

เริ่มรับสินค้า 19 มกราคม 2563 เป็นต้นไป / รับสินค้าที่ร้าน 14:00-18:00 .

สั่งจองกันด่วนๆ

จำนวนจำกัดจริงๆ

รอบแรก รับบั๋นจึง 18/1/63

รอบที่ 2 รับบั๋นจึง 20/1/63

รอบที่ 3 รับบั๋นจึง 22/1/63

ปาเต้แซ๊บกัดคำใด๋แซ๊บคำนั้น

วิธีอุ่นบั๋นจึงให้อร่อย

Add a Comment