นักท่องเที่ยวได้เฮกันทั่วหน้า บั้งไฟพญานาคโผล่กลางลำน้ำลูกแรก เวลา 18:11น. ที่บ้านเบงจานเหนือ อำเภอรัตนวาปี

รายงานผลบั้งไฟพญานาค ในวันออกพรรษา จังหวัดหนองคาย รวมรวมสถิติโดยสถานีพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดหนองคาย วัดโพธิ์ชัย 97.75 MHz.

โดยในค่ำคืนของวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11) ตลอดลำน้ำโขงในพื้นที่อำเภอโพพิสัย อำเภอรัตนวาปี อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย และอำเภอเมือง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

บั้งไฟพญานาคขึ้นสูงสุด 99 ลูก ที่บ้านหนองแก้ว อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยการเก็บข้อมูลเฉพาะจุดที่มีเจ้าหน้าที่วิทยุสมัครเล่นหนองคายประจำจุดเท่านั้น และเป็นการเก็บข้อมูลถึงเวลา 21:00 น.

ภายหลังมีการรวบรวมข้อมูล ซึ่งในจุดที่ไม่มีเจ้าหน้าที่วิทยุสมัครเล่นประจำการ และในจุดที่เกิดขึ้นใหม่ จำนวนบั้งไฟที่ปรากฎขึ้นเป็น 773 ลูก

นักท่องเที่ยวต่างพากันได้ชมปรากฎการณ์อย่างเต็มตา และในปีนี้ก็มีกิจกรรมต่างๆ ต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งในตัวอำเภอเมืองหนองคาย กับกิจกรรมลอยเรือไฟกาบกล้วย ออกพรรษาหนองคาย อำเภอโพนพิสัย การรำนำโดยคุณญาญ่า นักแสดงชื่อดัง และอำเภอรัตนวาปีที่มีกิจกรรมมหกรรมแสดงสินค้าและออกร้าน เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ งานเทศกาลออกพรรษา บั้งไฟพญานาคโลก ยังมีไปจนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ติดตามรายละเอียดได้ทางประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย