เรื่องน่ารู้

กาเฟเวียด คว้ารางวัล SME Start Up ครั้งที่ 2

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดการประกวด SME Start Up ครั้งที่ 2 โดยทางร้านอาหาร กาเฟเวียดเข้าร่วมการประกวดรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ผลปรากฎว่า ร้านอาหาร กาเฟเวียด ได้รับรางวัลมาตรฐาน SME Start Up พร้อมรับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยนายพานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นผู้มอบรางวัล

การประกวดครั้งนี้เป็นการประเมินธุรกิจในการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ถึงการประกอบธุรกิจขององค์กร Start Up ตามแนวทางบริหารจัดการ 7 หมวด

การนำองค์กรโดยผู้นำ การวางแผนธุรกิจ การตลาด การจัดการความรู้ การบริหารงานบุคลากร การจัดกระบวนการและการควบคุมคุณภาพ การคาดการผลลัพธ์การทำธุรกิจ

ในทุกด้านล้วนแล้วมาจากคุณลูกค้าทุกท่าน หน่วยงาน องค์กร ที่มอบคำแนะนำให้กับเรามาโดยตลอด ซึ่งทางร้านอาหาร กาเฟเวียดขอของพระคุณทุกท่านจากใจจริง

รางวัลนี้จะไม่ประสบความสำเร็จได้ หากขาดบุคลากรของร้านกาเฟเวียดทุกๆคน ที่ตั้งใจทำงานภายใต้แนวทางเดียวกัน นั้นคือความสุขของลูกค้าทุกท่าน

กำหนดจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. – 16.00 น.

ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

ได้ดำเนินมอบรางวัลโครงการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 2 ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยนักธุรกิจที่เต็มไปด้วยความสามารถมากมาย

โดยได้รับเกียรติจาก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ภายใต้งาน “10 ปี แห่งความมุ่งมั่นสู่อนาคตอย่างยั่งยืน”