SME Provincial Champions 2018 เป็นการพัฒนาสินค้าสู่ความเป็นมาตรฐาน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โครงการครั้งนี้รวบรวมเอาผู้ประกอบการในจังหวัดหนองคายมาคัดสรรเหลือเพียง 6 ธุรกิจเพิ่มมาพัฒนาสินค้า บรรจุภัณฑ์ ด้านการตลาด โดยจังหวัดหนองคายได้คัดเลือก ร้านหมูยอแม่ถ้วน และกล้วยแม่อารักษ์ มาออกบูธจำหน่ายสินค้า

และงานครั้งนี้ร้านอาหาร กาเฟเวียดได้รับรางวัลด้วยเช่นกัน

โดยงานครั้งนี้ได้รวมเอาผู้ประกอบการทั้ง 77 จังหวัดมาจำหน่ายสินค้า ในงาน SME PROVINCIAL CHAMPIONS Fair ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ณ Alive Park Hall ห้างสรรพสินค้า Future Park รังสิต

โดยคุณเจตริน ขันธ์วรวงศ์ ทายาทรุ่นใหม่ที่เข้ามาพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และยังเตรียมพัฒนาสินค้าเข้าสู่ตลาดโมเดริ์นเทรดต่อไป

มาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานความอร่อย กว่า 40 ปีที่เรามุ่งมั่นนำความอร่อยมาสู่คุณ