กาเฟเวียด ยกระดับมาตรฐานแทนคำขอบคุณ

ผลการตรวจประเมิน ตลาดต้องลอง ร้านอาหารต้องลอง ให้แก่ร้านอาหารกาเฟเวียด ในระดับดี พร้อมจัดงานเข้ารับมอบป้ายรับรองมาตราฐานจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจประเมินตลาดและสถานที่จำหน่ายอาหารที่ได้รับใบอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผ่านเกณฑ์มาตราฐานตามข้อกำหนดท้องถิ่น โครงการ ตลาดต้องลอง ร้านอาหารต้องลอง เพื่อยกระดับสถานที่จำหน่ายอาหารให้มีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในจังหวัดหนองคาย ในระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561

ร้านอาหาร กาเฟเวียด ได้ผ่านการตรวจประเมินในระดับดี โดยได้เข้ารับมอบป้ายรับรองมาตรฐาน ร้านอาหารต้องลอง จากผู้ว่าราชการตังหวัดหนองคาย ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคาย ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

ทางร้านอาหาร กาเฟเวียด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เราตั้งใจพัฒนามาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น เรายังจะพัฒนาต่อไปเพื่อแทนคำขอบคุณที่ท่านให้โอกาสเรา

เติมความสุขชั่วโมงแห่งความอร่อยได้ที่ ร้านอาหาร กาเฟเวียด