กาเฟเวียด ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดหนอยคาย

เราอยากทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาหนองคาย

ภาคอีสาน เมนูที่ขึ้นชื่อคือส้มตำที่มีความแตกต่างทั้งรสชาติที่จัดจ้าน วัตถุดิบที่เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุต ผสมผสานกับความชื่นชอบและท้องถิ่น ทำให้มีเมนูส้มตำที่หลากหลาย อาทิ ส้มตำลาว ส้มตำปูปลาร้า ส้มตำโคราช ส้มตำมั่ว ฯการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ การท่องเที่ยวไปยังเทศกาลต่างๆ ล้วนแล้วแต่หลีกไม่พ้นการจับจ่ายซื้ออาหาร จนนำมาสู่การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อลิ้มลองความอร่อยตามร้านดัง แหล่งผลิตอาหารอันเลื่องชื่อ และยังส่งเสริมการท่องเที่ยวไปยังจุดต่างๆได้อีกด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองรองในปี พ.ศ. 2561เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวหันมาเที่ยวเมืองรองต่างๆ เพื่อกระจายรายได้ไปทั่วทั้งประเทศ ภาคอีสานจัดเป็นภาคที่มีประชากรมากเป็นอันดับต้นๆ มีอาหารที่มีความโดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับของทั้งประเทศ จะเห็นได้จากการที่มีร้านอาหาร แผงลอย กระจายตัวอยู่ทุกจังหวัด ผสานกับกลุ่มภาคอีสานจัดแคมเปน ส้มตำ 20 จังหวัด ภาคอีสาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยดึงเอาส้มตำที่เป็นจุดเด่นของแต่ละท้องที่มานำเสนอสำนักงานการท่องเที่ยว อุดรธานี กำกับดูแลจังหวัดหนองคาย ได้คัดเลือก นำเสนอให้ ส้มตำฮานอย ร้านอาหาร กาเฟเวียด เป็นส้มตำจังหวัดหนองคายที่นักท่องเที่ยวต้องมาลอง จนเกิดเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และบรรยากาศภายในร้านเราจึงอยากแนะนำเมนู ส้มตำฮานอย ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อเป็นส่วนในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายในจังหวัดหนองคาย

829 บังไฟพญานาค