(ขอขอบคุณรูปภาพจาก : กรุ๊ปไลน์ yec หนองคาย)

ยอดบันทึกผลปรากฎการณ์บังไฟพญานาค ในวันออกพรรษา วันที่ 5 ตุลาคม 2560 (ขึ้น15ค่ำเดือน11)

อันดับ 1 บริเวณปากน้ำงึม บ้านหนองกุ้งเหนือ อำเภอรัตนวาปี จำนวน 154 ลูก

อันดับ 2 บ้านท่าม่วง อำเภอรัตนวาปี จำนวน 149 ลูก

อันดับ 3 พุทธอุทยานนานาชาติ อำเภอรัตนวาปี จำนวน 148 ลูก

ข้อมูลจาก สถานีพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดหนองคาย วัดโพธิ์ชัย FM 97.75 MHz