สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดหนองคาย

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ที่การันตีการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ด้วยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ทางร้านอาหาร กาเฟเวียด ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการครั้งนี้ ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ให้คำปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ ได้รับเลือกให้ได้รับมอบวุฒิบัตร และโล่ห์รางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด

สสว. จึงได้จัดงานแถลงผลความสำเร็จของโครงการฯ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร และโล่ห์รางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด ในวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 1กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ทางร้านอาหาร กาเฟเวียดรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ และขอขอบพระคุณสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่ปรึกษาคุณชัยยะ ไชยาคม ที่ได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจตลอดโครงการ

เราเชื่อเสมอว่าเราจะนำสิ่งที่ดีมาสู่คุณ รางวัลนี้ขอมอบให้กับคุณลูกค้าทุกท่านที่เป็นส่วนในการผลักดันให้เราพัฒนา และต่อยอดธุรกิจมาจนถึงจุดนี้ เราจะยังพัฒนาต่อไปเพื่อให้คุณลูกค้ามีความสุขกับร้านอาหาร กาเฟเวียด

829 บังไฟพญานาค