ยกเลิกกรอกใบเข้า-ออกประเทศ

ประกาศยกเลิกกรอกเอกสาร ตม .6 ขาเข้าและขาออก มีผลบังคับ 1 ตุลาคมนี้
https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_467463

เข้าออกประเทศใช้เพียง Passport เล่มเดียว ง่าย สะดวก รวดเร็ว ผมเห็นในบางประเศแถบเอเชียก็ใช้กันหลายประเทศแล้ว ยุคไทยแลนด์ 4.0 เลยเป็นสิ่งที่เราต้องปรับตัวเพื่อความรวดเร็ว แต่เชื่อว่าทุกคนคงได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น

829 บังไฟพญานาค